تعبیر خواب گوسفند و بره: تعابیر دیدن گوسفندان در خواب چیست؟

 1. لایو شیپ
 2. وبلاگ
 3. تعبیر خواب گوسفند و بره: تعابیر دیدن گوسفندان در خواب چیست؟
تفسیر خواب گوسفند

تعبیر دیدن خواب گوسفند زنده و بره می تواند تعابیر مختلفی داشته باشد. با توجه به اینکه مفسران با عقاید و باور های مختلف نسبت به ارائه انواع تعبیر گوسفند و بره در خواب اقدام نموده اند، و همچنین ممکن است شخص خواب بیننده، در حالات مختلفی گوسفند را در خواب ببیند، بنابراین در این بخش سعی داریم تا به بررسی مفصل انواع حالات خواب برای این موضوع از دیدگاه مفسران و معبران بپردازیم.

از آنجایی که گوسفنده زنده به عنوان یکی از حیوانات اهلی شده از گذشته دور تا‌کنون در زندگی آدمی شناخته شده است. بنابراین تعبیر خواب گوسفندان سیاه، سفید و … از سوی پیامبران با توانایی و قدرت تفسیر خواب و امامان و همچنین بزرگان دینی در موارد مختلف ارائه شده است. در ادامه نمونه تفاسیر بزرگان علم روانشناسی و بزرگان دینی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

تعبیر خواب دیدن گوسفند

خواب ها می توانند نشانه هایی از اتفاقات آینده باشند. بنا به وجود همین باور در میان جوامع مخصوصا جامعه ایرانی، همواره افراد به دنبال تعابیر خواب معتبر هستند تا بتوانند بفهمند خوابی که دیده اند نشانه از بروز اتفاقات خوب یا بد است. تعبیر خواب دیدن دام زنده در انواع مختلف می تواند به صورت های مختلف در نظر گرفته شود. اینکه تفسیر چگونه باشد می تواند بنا به اتفاقاتی که در خواب دیده شده متفاوت باشد، بنابراین جزئیاتی که در خواب مشاهده شده در تعبیر و تفسیر آن بسیار تاثیر گذار است.

خواب گوسفند دیدن

تفسیر خواب گوسفند نیز بر همین روال است و اتفاقاتی که در آن افتاده است می تواند مشخص کند که در جهت مثبت بوده است یا منفی. توجه داشته باشید که در خواب دیدن اینکه گوسفند دارای چه نژادی باشد مورد اهمیت نمی باشد و در مواردی تنها رنگ گوسفند و یا اینکه بالغ باشد یا بره، بر تفسیر آن تاثیر گذار خواهد بود. در ادامه به بررسی موارد تعبیر خواب گوسفند از نظر پیامبران و … می پردازیم.

تاریخچه تعبیر خواب

علم تعبیر خواب را می توان یکی از قدیمی ترین علومی دانست که بسیاری از افراد از آن آگاه بودند. در گذشته های دور قدرت تفسیر خواب در اختیار بسیاری از افراد ساحره بوده و برای پادشاهان به حکم ادعای جادوگری و در اختیار داشتن این علم، به تفسیر انواع خواب ها می پرداختند. معروف ترین داستان در زمینه تفسیر خواب را می توان داستان حضرت یوسف(ع) دانست. البته قبل از ایشان نیز پیامبرانی این علم را در اختیار داشته اند. این علم و موهبت الهی در اختیار بسیاری از امامان و بزرگان دینی نیز بوده است، که در ادامه به بررسی نمونه تفسیر های ایشان نیز خواهیم پرداخت.

تعبیر خواب میش

افرادی که به دنبال تعبیر خواب گوسفند هستند، در صورتی که در خواب میش مشاهده کرده اند می توانند این قسمت را مطالعه نمایند. بسیاری بر این باورند که دین میش در خواب مبنی بر وجود فردی مونث در زندگی شما می باشد. تفسیر این خواب بیشتر به سمت روابط شما می باشد، به خصوص روابط با افراد مونثی که در زندگی شما و اطراف شما هستند. اینکه در خواب از سوی میش خیر و یا آسیبی به شما برسد نیز می تواند مبنی بر سود رسیدن از سوی یک نفر مونث و یا آسیب رسید از سوی او به شما باشد.

دیدن گوسفند در خواب

تعبیر دیدن گله گوسفندان در خواب

تعبیر گله گوسفند در خواب می تواند دلیل بر پیروزی و کسب موفقیت توسط شما باشد. اگر در خواب ببینید گله ای از دام ها در اختیار دارید مبنی بر این است که در آینده نزدیک به موفقیت و مال خوبی می رسید. در چنین خوابی جزئیاتی همچون جنسیت دام ها و رنگ و … نمی تواند تاثیر گذار باشد.

تعبیر خواب گوسفندان مرده

تعبیر خواب دیدن گوسفند زنده و مرده در خواب می تواند با یکدیگر بسیار متفاوت باشد. دیدن گوسفند مرده در خواب مبنی بر احساس آسیب پذیر بودن شما می باشد. فکر و استرس زیاد همراه با نگرانی در رابطه با آینده می تواند در دیدن چنین خوابی موثر باشد. این خواب می تواند بیشتر نمایانگر حالت فکری و درونی شما باشد.

دیدن گم شدن گوسفندان در خواب

دیدن چنین خوابی می تواند مبنی بر دور شدن موفقیت و پیروزی از شما باشد. از دیدگاه بسیاری از مفسران دیدن گوسفند در خواب به معنی غنیمت و پیروزی است، بنابراین اگر شما ببینید که دام هایی را گم کرده اید، می تواند نشانه ای از دور شدن از موفقیت باشد. گم شدن بیشتر اشیا که مناسب هستند و برای انسان خیر به همراه خواهند داشت، می تواند دلیلی بر دوری از پیروزی باشد.

گوسفند دیدن در خواب

تعبیر خواب گوسفندی که حمله می کند

تعبیر دیدن حمله گوسفندان در خواب می تواند نشانه از وجود افرادی که در آینده به شما ضربه می زنند باشد. درگیر شدن با اطرافیان بر سر مسائل مختلف می تواند در آینده رخ دهد بنابراین بهتر است از بحث ها و مسائل پر حاشیه دوری نمایید.

تعبیر خواب بره (بچه گوسفند)

تعبیر دیدن بره سفید، مشکی و سایر رنگ ها در خواب می تواند بر موارد مختلفی دلالت داشته باشد. دیدن بره زنده در خواب از دیدگاه بزرگان علم تفسیر خواب می تواند در مواردی خوب باشد. اگر شما گوسفندی را با بره هایش در خواب ببینید که خوابیده اند، نشانه ای از وجود سخاوت در وجود شما است که در هنگام سختی و مشکلات به دوستان خود کمک می کنید. دیدن بره های تکی نیز بر اساس نظر بسیاری از بزرگان بر همین موضوع دلالت دارد، دیدن بره سیاه در خواب و سفید و …  تاثیر چندانی بر تفسیر ندارد.

تعبیر دیدن بره در خواب ابن سیرین

ابن سیرین به عنوان یکی از بزرگان علم تفسیر خواب شناخته می شود. به روایت ایشان بره زنده در خواب نشانه ای بر وجود فرزند می باشد. اگر شخصی در خواب ببیند که بره ای به او داده شد به این معنی می باشد که صاحب فرزندی خواهد شد، در صورت دیدن خواب گم شدن بره و یا گرفتن بره از وی، تفسیر به این صورت می باشد که به یکی از فرزندان آسیب خواهد رسید.

دیدن بره در خواب

خواب بره به روایت امام صادق(ع) و کرمانی

تعبیر دیدن بره در خواب به روایت امام صادق به صورت کلی بر 4 وجه تقسیم بندی شده است که شامل فرزند، مال حلال، غم و اندوه و همچنین معیشت می باشد. در صورتی که اتفاقات مثبتی در خواب شما رخ دهد می توانید تفسیر مثبتی از این خواب داشته باشید و در صورت بروز اتفاقات منفی نظیر از دست رفتن بره و گم شدن و … باید تعابیر نامناسبی برای آن در نظر گرفت.  از نظر ابراهیم کرمانی به عنوان یکی از معروف ترین معبران خواب، بره به معنی مال و منفعت است. اگر کسی ببیند بره دارد و یا به او داده می شود و یا آن را پیدا می کند، به این معنی است که مال و رزق خوبی نصیب وی خواهد شد.

تعبیر خواب دیدن گوسفند از نظر معبران دینی

دیدن گوسفند در خواب از نظر ابن سیرین بر معنی رزق و منفعت است، به این معنی که دیدن این دام همراه با اتفاقات مثبت نشانه رسیدن به مال و منفعت بسیار است. دیدن خوردن گوشت گوسفند در خواب نیز از دیدگاه ایشان به معنی کسب رزق و روزی حلال می باشد. از نظر سایر بزرگان دینی نیز همچون امام صادق(ع)، کرمانی، مغربی و … نیز دیدن این نوع دام همواره خوب است و مبنی بر رسیدن خیر و برکت می باشد. البته تعابیر منفی به دلیل وجود اتفاقات منفی در خواب می باشد.

تعبیر دیدن گوسفند در خواب و بره زنده مشکی، سفید و … در این بخش به صورت کامل مورد بررسی قرار گرفت. این مقاله همواره بروزرسانی خواهد شد تا نمونه های تفسیر که شامل تمامی موضوعات مربوط به این زمینه شود، مورد بررسی قرار گیرد.

نوشتهٔ پیشین
گوسفند نژاد افشاری، بررسی خصوصیات گوسفندان قزل افشار
نوشتهٔ بعدی
گوسفند شال: بررسی قیمت و ویژگی های نژاد شال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

*

code

فهرست

تماس با ما

همشهریان عزیز برای خرید و سفارش گوسفند می توانید با شماره های زیر در تماس باشید.

 • غرب تهران
  • 02144854425
  • 02144861201
 • شرق تهران
  • 02122301770
 • شمال تهران
  • 02122144116
 • شماره موبایل
  • 09124884945